Other countries

CƠ SỞ THĂNG LONG
Tên công ty – Mã số thuế: CƠ SỞ THĂNG LONG
Tên giao dịch (tiếng Anh): Thang Long Factory
Quốc gia- tỉnh:
Công Ty Forwarder Johann Birkart
Tên công ty – Mã số thuế: Công Ty Forwarder Johann Birkart
Tên giao dịch (tiếng Anh): Johann Birkart Forwarding Company
Quốc gia- tỉnh:
Công ty Forwarder Militzer & Münch
Tên công ty – Mã số thuế: Công ty Forwarder Militzer & Münch
Tên giao dịch (tiếng Anh): Militzer & Münch Forwarder Company
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY LIÊN DOANH AMTRONICS VIỆT NAM
Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY LIÊN DOANH AMTRONICS VIỆT NAM
Tên giao dịch (tiếng Anh): AMTRONICS VIETNAM JOINT VENTURE COMPANY
Quốc gia- tỉnh:
Công Ty Thái Bình (PALFREIGHT)
Tên công ty – Mã số thuế: Công Ty Thái Bình (PALFREIGHT)
Tên giao dịch (tiếng Anh): PALFREIGHT COMPANY
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH THIÊN MINH
Tên công ty – Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THIÊN MINH
Tên giao dịch (tiếng Anh): THIEN MINH COMPANY LIMITED
Quốc gia- tỉnh:
Atlas tài nguyên năng lượng gió khu vực Đông Nam Á
Tên giao dịch (tiếng Anh): Wind Energy Resource Atlas of Southeast Asia
Quốc gia- tỉnh:
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM
Tên giao dịch (tiếng Anh): INVESTMENT AND CONSTRUCTION AUTHORITY FOR THU THIEM URBANIZED AREA
Tên viết tắt: THUTHIEM I.C.A
Quốc gia- tỉnh:
Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ho Chi Minh City Standing Management Board of Vietnamese Buddhist Association
Quốc gia- tỉnh:
Bộ Tài Chính
Tên công ty – Mã số thuế: Bộ Tài Chính
Tên giao dịch (tiếng Anh): Ministry of Finance
Quốc gia- tỉnh:
EnglishVietnamUnknown