hue-ho-so-giay-phep-lao-dong-khac-vi-tri-cung-cong-ty

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top