truc-ho-so-giay-phep-lao-dong-het-hieu-luc-cung-vi-tri

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động khi giấy phép lao động cũ hết hiệu lực nhưng muốn tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động khi giấy phép lao động cũ hết hiệu lực nhưng muốn tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top