cap-giay-phep-lao-dong-doi-voi-nguoi-nuoc-ngoai-la-nha-cung-cap-dich-vu-theo-hop-dong-trong-khu-cong-nghiep-tinh-tra-vinh

Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top