Home Cấp mới giấy phép lao động

Cấp mới giấy phép lao động

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhà quản lý, giám đốc điều hành (thực hiện hợp đồng lao động, di chuyển nội bộ doanh nghiệp,…). Làm giấy phép lao động trường hợp đặc biệt, xin giấy phép lao động diện kết hôn, xin công văn nhập cảnh Việt Nam…