Cấp mới giấy phép lao động

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhà quản lý, giám đốc điều hành (thực hiện hợp đồng lao động, di chuyển nội bộ doanh nghiệp,…). Làm giấy phép lao động trường hợp đặc biệt, xin giấy phép lao động diện kết hôn, xin công văn nhập cảnh Việt Nam…

xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Xin cấp GPLĐ cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Doanh nghiệp, văn phòng đại diện cần tuyển chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng người nước ngoài làm việc phải bảo lãnh và làm thủ tục cho đối tượng này theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Bộ Luật lao động Việt Nam 2019. Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia giám …

Xin cấp GPLĐ cho chuyên gia giám sát thực hiện hợp đồng

Xin giấy phép lao động cho giám đốc điều hành

Xin Giấy phép lao động vị trí, chức danh Giám đốc điều hành

Vị trí và chức danh giám đốc điều hành là một trong những trường hợp cấp giấy phép lao động. Đối tượng này thường có tên trên giấy phép hoạt động chi nhánh của công ty mẹ, được công ty mẹ tuyển dụng và bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều kiện xin …

Xin Giấy phép lao động vị trí, chức danh Giám đốc điều hành

Scroll to Top