Cấp mới giấy phép lao động

Làm giấy phép lao động siêu đẳng tại TPHCM

Work Permit hay giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm. Để làm Work Permit các bạn cần có cẩm nang 15 điều cần biết …
EnglishVietnamUnknown