Cấp mới giấy phép lao động

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Đồng Nai

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Đồng Nai của PNVT thật sự đã và đang có nhiều khác biết so với các công ty dịch vụ khác. Đến nay PNVT đã giúp cho nhiều người nước ngoài sống và làm việc hợp pháp tại Đồng Nai. …

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Bình Phước

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Bình Phước của PNVT đã giúp cho nhiều người lao động nước ngoài an tâm sống và làm việc hợp pháp tại Bình Phước. Bình Phước là tỉnh đang tích cực kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài và đang …

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Long An

Dịch vụ làm giấy phép lao động ở Long An của PNVT là một trong những ưu điểm của PNVT. Tuy trụ sở chính tại TPHCM, PNVT có đội ngũ giao nhận hồ sơ tại Long An rất linh hoạt và luôn có mặt khi quý khách yêu …

Làm nhanh giấy phép lao động

Theo luật xuất nhập cảnh mới áp dụng cho 2015 và luật lao động hiện tại, thì bắt buộc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Việc xin được cấp giấy phép lao động đã là việc không dễ dàng rồi, …

Cấp mới giấy phép lao động

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài (first issue of Vietnam work permit) là trường hợp xin cấp giấy phép lao động lần đầu hay người nước ngoài chưa có giấy phép lao động tại Việt Nam. Quá trình này đòi hỏi nhiều thành phần …