Cập nhật danh sách mới nhất các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Đà Nẵng

Bạn cần hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Đà Nẵng. Bạn chưa biết bệnh viện nào có đủ điều kiện để thực hiện việc này? Bạn có thể tham khảo danh sách các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Đà Nẵng được cập nhất mới nhất từ ngày 02/10/2018 dưới đây:

Cập nhật danh sách mới nhất các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Đà Nẵng

Theo trang thông tin điện tử của Sở Y tế Đà Nẵng thì tính đến ngày 02/10/2018, có 27 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Đà Nẵng đủ điều kiện khám sức khỏe không có yếu tố nước ngoài và 08 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế. Cụ thể danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có liên quan đến yếu tố nước ngoài bao gồm:

STT Cơ sở khám sức khỏe có liên quan đến yếu tố nước ngoài ở Đà Nẵng
1 Bệnh viện Đà Nẵng
2 Bệnh viện Phụ sản – Nhi
3 Bệnh viện Hoàn Mỹ
4 Bệnh viện Đa Khoa Tâm trí
5 Trung tâm Y khoa Phúc Khang Đà Nẵng (trước đây là Phòng khám Đa   khoa Phúc Khang)
6 Bệnh viện Đa khoa Gia đình
7 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
8 Trung tâm Chẩn đoán Y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân

Tuy nhiên, danh sách trên không bao gồm các Bệnh viện Bộ, Ngành đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (các Bệnh viện này thuộc thẩm quyền quản lý của y tế các Bộ, Ngành và do cơ quan quản lý y tế các Bộ, Ngành công bố).

Như vậy, nếu bạn là người nước ngoài muốn sống và làm việc tại Việt Nam hoặc bạn là người Việt Nam muốn đi nước ngoài thì có thể tham khảo danh sách mới nhất các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Đà Nẵng nêu trên của Sở Y tế Đà Nẵng. Đây là danh sách được mới nhất trong năm 2018. Nếu cần biết thêm thông tin, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y – Sở Y tế qua  điện thoại sau: 0511.3821468./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top