cong-van-3949-cv-bcd-ve-tang-cuong-dam-bao-pcd-covid-19-cho-chuyen-gia-nhap-canh-viet-nam-lam-viec

Công văn 3949/CV-BCĐ về tăng cường đảm bảo PCD Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

Công văn 3949/CV-BCĐ về tăng cường đảm bảo PCD Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top