danh-sach-cac-co-so-benh-vien-duoc-phep-thuc-hien-xet-nghiem-khang-dinh-sar2-cov-2-tai-tphcm

Danh sách các cơ sở, bệnh viện được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SAR2-CoV-2 tại TPHCM

Danh sách các cơ sở, bệnh viện được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SAR2-CoV-2 tại TPHCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top