Đề xuất giải pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại Đồng Nai

Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp là một trong những thủ tục có khối lượng giao dịch lớn tại tỉnh Đồng Nai. Đa số thủ tục này chủ yếu dành cho các đối tượng công nhân viên có nhu cầu xin việc làm, người lao động nước ngoài xin cấp giấy phép lao động hay các chứng chỉ hành nghề…

Đề xuất giải pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại Đồng Nai

Thời gian vừa qua, tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân cũng như các doanh nghiệp khi nhận kết quả thủ tục thì Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã đề xuất giải pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử có xác nhận chữ ký số của người có thẩm quyền ký xác nhận cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Khi áp dụng hình thức cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử, công dân cũng như cơ quan có nhu cầu sử dụng phiếu (công ty, cơ quan nhà nước thụ lý hồ sơ liên thông với cấp phiếu lý lịch tư pháp) có thể nhận kết quả thông qua môi trường mạng. Việc này góp phần giúp tiết kiệm thời gian, chi phí phát trả kết quả, luân chuyển hồ sơ cho các cơ quan nhà nước cũng như người dân khi thực hiện thủ tục hành chính này.

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tiếp tục có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử. Tuy nhiên, ngày 3/8/2018 thì Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia (Bộ Tư pháp) khẳng định đến nay vẫn chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử. Vì vậy mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến trao đổi với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan chấp thuận, hỗ trợ, tạo điều kiện cho tỉnh Đồng Nai thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trong tỉnh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top