Dịch vụ giải quyết GPLĐ bị từ chối

Tư vấn, hỗ trợ xử lý các trường hợp hồ sơ khó, hồ sơ đã từng bị từ chối, tháo gỡ vướng mắc của hồ sơ, tăng khả năng đậu giấy phép lao động cho người nước ngoài..