GPLĐ theo quốc tịch

Giấy phép lao động cho người Bangladesh

Hiện nay, với xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, đặc biệt là gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đòi hỏi Việt Nam phải mở cửa những ngành nghề mà tổ chức này quy định. Theo xu thế hội nhập, Bộ lao động …

Giấy phép lao động cho người Thái Lan

Hiện nay, với xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, đặc biệt là gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đòi hỏi Việt Nam phải mở cửa những ngành nghề mà tổ chức này quy định. Theo xu thế hội nhập, Bộ lao động …

Giấy phép lao động cho người Ấn Độ

Giấy phép lao động cho người Ấn Độ (Work permit for Indian  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Ấn Độ sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục cấp giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Hàn Quốc

Giấy phép lao động cho người Hàn Quốc (Work permit for Korean  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục cấp giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Nhật Bản

Giấy phép lao động cho người Nhật Bản (Work permit for Japanese  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Nhật Bản sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục cấp giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Sri Lanka

Giấy phép lao động cho người Sri Lanka (Work permit for Sri Lankan  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Sri Lanka sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí …

Giấy phép lao động cho người Thụy Điển

Giấy phép lao động cho người Thụy Điển (Work permit for Swedish  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Thụy Điển sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục cấp giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Mỹ

Giấy phép lao động cho người Mỹ (Work permit in Vietnam for Amercian  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người Mỹ sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Úc

Giấy phép lao động cho người Úc (Work permit for Australian in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Úc sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Tây Ban Nha

Giấy phép lao động cho người Tây Ban Nha (Work permit for Spanish in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Tây Ban Nha sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động …

Giấy phép lao động cho người Indonesia

Giấy phép lao động cho người Indonesia (Work permit for Indonesian  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Indonesia sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị trí địa …

Giấy phép lao động cho người Philippines

Giấy phép lao động cho người Philippines (Work permit for Philippine / Filipino  in Vietnam) là giấy phép lao động dành cho người cho người Philippines sống và làm việc tại Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi phân loại thủ tục xin giấy phép lao động theo vị …