Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 32 tỉnh từ Đà Nẵng vào Nam

15 điều cần biết về Giấy phép lao động

Bạn đang phân vân xin giấy phép lao động? Không biết hồ sơ giấy phép lao động gồm những gì? Hồ sơ giấy phép lao động bị từ chối bằng công văn? Bạn nên đọc bài viết dưới đây, để phòng hờ các tình huống liên quan đến …

Hồ sơ thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động theo bài viết này là trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, tức hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Miễn giấy phép lao động cho người …

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động TPHCM

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động PNVT sẽ giúp khách hàng có được kết quả chỉ trong 2-3tuần, tuỳ theo từng trường hợp, từng hồ sơ và từng thời điểm. Sở dĩ chuyên gia của PNVT có thể đảm bảo điều này vì chúng tôi hiểu …

Thủ tục làm work permit cho người nước ngoài TPHCM

Thủ tục làm work permit cho người nước ngoài là một trong những thủ tục hành chính được đa số người nước ngoài đến Việt Nam khá quan tâm. Đây là loại thủ tục dành cho người lao động nước ngoài muốn làm việc hợp pháp tại Việt …

Gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài (tiếng Anh là Renewal of work permit) là việc kéo dài thêm thời hiệu của hợp đồng lao động đã hết hạn. Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn …
EnglishVietnamUnknown