Thủ tục GPLĐ

Quy định và điều kiện đặc biệt theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động mà không cần bằng đại học, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe

Nhiều người cho rằng không thể xin giấy phép lao động khi không có bằng đại học, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe. Theo Quy định luật lao động đối với lao động người nước ngoài thì điều trên có thể thực hiện, tuy nhiên phải …

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động như sau: 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động …