Doanh nghiệp phải tiến hành giao kết hợp đồng với lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải được doanh nghiệp tiến hành thực hiện văn bản giao kết hợp đồng. Đây là văn bản giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động (doanh nghiệp). Cơ sở nào khẳng định điều này? Sau đây PNVT xin trích dẫn một số quy định của pháp luật Việt Nam quy định về vấn đề này.

Doanh nghiệp phải tiến hành giao kết hợp đồng với lao động nước ngoài

Theo quy định tại khoản 1, điều 2, nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-2-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì có 10 hình thức người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

– Thực hiện hợp đồng lao động;

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

– Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

– Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

– Chào bán dịch vụ;

– Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tình nguyện viên;

– Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

– Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

– Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.
Như vậy, theo quy định trên thì rõ ràng có hình thức thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) và di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

Đối với lao động nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Tại điểm a, khoản 7, điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-2-2016 của Chính phủ, thì người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng. Xem tham khảo thêm Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/.

Đối với hình thức thực hiện hợp đồng lao động: tại khoản 3, điều 12, nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-2-2016 của Chính phủ thì sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho chủ sử dụng lao động theo quy định.

Như vậy, cả hai trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng hay theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì đều phải có hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động chứng minh việc người lao động nước ngoài được người sử dụng tuyển dụng. Tham khảo: Internet

1 thought on “Doanh nghiệp phải tiến hành giao kết hợp đồng với lao động nước ngoài”

Trả lời Lý Thanh Thiện Cancel Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top