Home Cấp lại + gia hạn giấy phép lao động Gia hạn work permit cho lao động kỹ thuật người Mỹ ở TPHCM

Gia hạn work permit cho lao động kỹ thuật người Mỹ ở TPHCM

Giấy phép lao động gần hết hạn, doanh nghiệp cần tiến hành gia hạn hoặc làm thủ tục xin cấp mới(tùy trường hợp). Nếu doanh nghiệp cần đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, hướng dẫn xử lý thủ tục gia hạn Work Permit cho lao động kỹ thuật người Mỹ ở TPHCM trong thời gian ngắn nhất, hãy gọi ngay cho PNV.

Điều kiện gia hạn Work Permit cho lao động kỹ thuật Mỹ

  1. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày(không quá 45 ngày).
  2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật nước ngoài.
  3. Trước đó, doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục gia hạn cho giấy phép lao động.

Gia hạn work permit cho lao động kỹ thuật người Mỹ

Hồ sơ gia hạn Work Permit cho lao động kỹ thuật người Mỹ

Gia hạn Work Permit cho lao động kỹ thuật người Mỹ, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại TPHCM xét duyệt khi có đủ:

  • Mẫu 11/PLI;
  • Văn bản phê duyệt nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật Mỹ;
  • Ảnh 4×6(02 tấm);
  • Chứng nhận khám sức khỏe;
  • Bằng cấp/chứng chỉ/chứng nhận;
  • Hộ chiếu(nguyên cuốn);
  • Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc hoặc 02 giấy phép lao động cũ.

Đối với những loại văn bản được cấp bởi cơ quan nước ngoài, phải tiến hành hợp pháp hóa và dịch công chứng trước khi nộp.

Gia hạn Work Permit cho lao động kỹ thuật tại TPHCM mất bao lâu?

Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2023/NĐ-CP, gia hạn Work Permit cho lao động kỹ thuật được Sở kiểm tra và xét duyệt trong 05 ngày làm việc.

Thời hạn nêu trên, chưa bao gồm khâu chuẩn bị giấy tờ và hồ sơ. Doanh nghiệp nên thực hiện sớm để giải quyết thủ tục kịp thời, tránh việc trễ hạn giấy phép lao động.

Trường hợp để giấy phép lao động quá thời hạn, người sử dụng lao động và lao động kỹ thuật người Mỹ đều phải chịu xử phạt vi phạm hành chính theo mức tương ứng.

Nếu doanh nghiệp cần tư vấn và hướng dẫn xử lý thủ tục gia hạn trong thời gian sớm nhất, hãy gọi ngay vào số Hotline của PNV để được hỗ trợ bởi các chuyên gia.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.