Giải thích thuật ngữ

Mục Giải thích thuật ngữ sẽ giải thích những thuật ngữ liên quan lĩnh vực giấy phép lao động và những lĩnh vực khác, chủ yếu để tìm thuật ngữ tiếng Anh tương ứng để giúp ích cho việc dịch thuật tiếng Anh

xếp loại học lực tiếng anh là gì

Xếp loại học lực tiếng Anh là gì? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh?

Xếp loại học lực tiếng Anh là gì? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh? là những thắc mắc và cân não của biên dịch khi dịch những văn bằng như bằng đại tốt nghiệp đại học, bằng cao đẳng, bảng điểm sang tiếng Anh, trong khi những văn bằng nước ngoài thì không đề …

Xếp loại học lực tiếng Anh là gì? Xếp loại tốt nghiệp trong tiếng Anh?

phiếu lý lịch tư pháp tiếng anh là gì

Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? Mẫu phiếu lý lịch bằng tiếng Anh

Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? là thuật ngữ khó cho biên dịch nếu không hiểu bản chất của lý lịch tư pháp, sau khi rõ được định nghĩa phiếu lý lịch tư pháp, sẽ dễ dàng dịch được phiếu lý lịch bằng tiếng Anh. Thông thường phiếu lý lịch tư pháp …

Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì? Mẫu phiếu lý lịch bằng tiếng Anh

Người và đạo thiên chúa giáo, công giáo, tin lành tiếng Anh là gì

Người và đạo thiên chúa giáo, công giáo, tin lành tiếng Anh là gì?

Người thiên chúa giáo, công giáo, tin lành tiếng Anh là gì? Đạo thiên chúa giáo, đạo công giáo, đạo tin lành tiếng Anh là gì? là thắc mắc của người biên dịch khi gặp phải những thuật ngữ trên, vì không biết đạo thiên chúa giáo, công giáo, tin lành có khác nhau thế …

Người và đạo thiên chúa giáo, công giáo, tin lành tiếng Anh là gì?

certificate of graduation là gì

Certificate of graduation là gì?

Người nước ngoài bắt buộc phải xin giấy phép lao động khi vào Việt Nam làm việc và trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động phải có bằng đại học trở lên. Trong thành phần hồ sơ của người lao động nước ngoài cung cấp có certificate of graduation. Như vậy certificate of …

Certificate of graduation là gì?

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm tiếng Anh là gì?

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm tiếng Anh là gì? Để tìm nghĩa tiếng Anh của Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm, chúng ta ưu tiên thực hiện các bước i) tìm giấy phép kinh doanh; ii) website; iii) “chế ra”. Chúng ta …

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm tiếng Anh là gì?

đạo tin lành tiếng anh là gì

Đạo tin lành tiếng Anh là gì?

Đạo tin lành tiếng Anh là gì? – Protestantism. Chúng ta đi vào tìm hiểu đạo tin lành là gì, tại sao có tên là “Đạo chống đồi” (to protest against: thể hiện sự bất mãn, không đồng ý về điều gì). Đạo tin lành KHÔNG phải là Protestant, Protestant là người theo đạo tin …

Đạo tin lành tiếng Anh là gì?

Scroll to Top