GPLĐ theo quốc tịch-tỉnh thành

Tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quốc tịch ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng vào phía Nam

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép KCN Trà Vinh

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Ngoài đối tượng thuộc diện cấp giấy phép lao động thì còn có một số đối tượng người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi họ muốn làm việc trong khu công nghiệp. Vậy những trường hợp nào nên xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép …

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Cấp giấy phép lao động nội bộ doanh nghiệp ở KCN Trà Vinh

Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ở khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Người nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh là đối tượng được xét cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ở khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh (Work permit …

Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ở khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Theo nghị định 11/2016/NĐ_CP ngày 03/02/2016 thì những người lao động nước ngoài là chủ đầu tư hoặc những người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới là đối tượng cần xin …

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động Tiền Giang

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Tiền Giang

Khi người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng, theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức Thương mại Thế giới, phải tiến hành thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận …

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Tiền Giang

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức Thương mại Thế giới, là …

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Hồ sơ xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Sóc Trăng

Hồ sơ xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư hoặc người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng, di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới là những đối tượng thuộc diện được miễn giấy phép lao …

Hồ sơ xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Sóc Trăng

Cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Hậu Giang

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động trong khu công nghiệp Hậu Giang

Người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động là một trong số những trường hợp phải tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Do đó, nếu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cần thuê người lao động nước ngoài …

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động trong khu công nghiệp Hậu Giang

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp

Hiện nay, người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không phải là ít. Đây là đối tượng đang làm việc ở công ty nước ngoài, sau đó được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. …

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp

Giấy phép lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp tại Kiên Giang

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Kiên Giang

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Kiên Giang là gì? Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục và lệ phí xin cấp giấy phép lao động là bao nhiêu? Sau …

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Kiên Giang

Giấy phép lao động di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại Cà Mau

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Cà Mau

Người lao động nước ngoài đã có hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty mẹ ở nước ngoài, sau đó được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau, là đối tượng thuộc diện xin cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển …

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Cà Mau

Thủ tục cấp giấy phép lao động di chuyển nội bộ tại Sóc Trăng

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thuộc đối tượng xin cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, cần tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động. Vậy thành …

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước và có văn bản chứng minh đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng là đối tượng …

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước

Scroll to Top