GPLĐ theo quốc tịch-tỉnh thành

Tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quốc tịch ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng vào phía Nam

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý

Làm giấy phép lao động cho nhà quản lý với chức danh: giám đốc, phó giám đốc, tổng giám đốc, trưởng văn phòng đại diện, chủ tịch công ty/chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị thường dễ hơn xin giấy phép lao động cho chuyên gia, giám đốc điều hành, lao …

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép KCN Trà Vinh

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Ngoài đối tượng thuộc diện cấp giấy phép lao động thì còn có một số đối tượng người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi họ muốn làm việc trong khu công nghiệp. Vậy những trường hợp nào nên xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép …

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Cấp giấy phép lao động nội bộ doanh nghiệp ở KCN Trà Vinh

Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ở khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Người nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trong khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh là đối tượng được xét cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ở khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh (Work permit …

Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp ở khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Theo nghị định 11/2016/NĐ_CP ngày 03/02/2016 thì những người lao động nước ngoài là chủ đầu tư hoặc những người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới là đối tượng cần xin …

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động Tiền Giang

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Tiền Giang

Khi người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng, theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức Thương mại Thế giới, phải tiến hành thực hiện thủ tục xin giấy xác nhận …

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Tiền Giang

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức Thương mại Thế giới, là …

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Hồ sơ xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Sóc Trăng

Hồ sơ xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Sóc Trăng

Chủ đầu tư hoặc người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng, di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới là những đối tượng thuộc diện được miễn giấy phép lao …

Hồ sơ xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh Sóc Trăng

Cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp Hậu Giang

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động trong khu công nghiệp Hậu Giang

Người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động là một trong số những trường hợp phải tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Do đó, nếu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cần thuê người lao động nước ngoài …

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động trong khu công nghiệp Hậu Giang

Scroll to Top