GPLĐ theo quốc tịch-tỉnh thành

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Tiền Giang

Khi người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng, theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức Thương mại Thế giới, phải tiến hành thực …

Xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ tại tỉnh Sóc Trăng

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với …

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp

Hiện nay, người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không phải là ít. Đây là đối tượng đang làm việc ở công ty nước ngoài, sau đó được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp …

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thuộc đối tượng xin cấp giấy phép lao động theo hình thức di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, cần tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin …

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước

Người lao động nước ngoài được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước và có văn bản chứng minh đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam …
EnglishVietnamUnknown