Home Thủ tục + Form mẫu Hướng dẫn điền mẫu số 1/PLI, 2/PLI, 4/PLI, 5/PLI mới 2023

Hướng dẫn điền mẫu số 1/PLI, 2/PLI, 4/PLI, 5/PLI mới 2023

Hướng dẫn điền mẫu số 1/PLI, mẫu số 2/PLI, mẫu số 4/PLI, mẫu số 5/PLI mới nhất 2023 theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP và Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam.

Hướng dẫn điền mẫu giấy phép lao động

HƯỚNG DẪN GHI MẪU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Tải file .Doc Hướng dẫn điền mẫu số 1/PLI, 2/PLI, 4/PLI, 5/PLI mới 2023

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.