Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Ngày 17/5/2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM đã ban hành công văn số 15616/SLĐTBXH-VLATLĐ hướng dẫn làm báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng tinh thần của Điều 6 nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Cụ thể:

Báo cáo  6 tháng: Mốc thời gian tổng hợp số liệu (từ ngày 15/12 năm trước đến nggày 14/6 của kỳ báo cáo); Thời gian nộp báo cáo: từ ngày 15/6 đến ngày 04/7.

Báo cáo năm: mốc thời gian tổng hợp số liệu là 12/12 năm trước đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo; Thời gian nộp báo cáo: từ ngày 15/12 đến ngày 05/01 năm sau.

Mẫu báo cáo: Mẫu số 07/PLI phụ lục I, nghị định 152/2020/NĐ-CP

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài
Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Hình thức tiếp nhận báo cáo: tổ chức, doanh nghiệp gửi báo cáo về hộp thư điện tử của Sở Lao động (thông qua Phòng Việc làm – An toàn lao động): ldnn.dolisa@gmail.com gồm bản chụp báo cáo ký tên, đóng dấu đỏ và bản mềm (tệp tin Word hoặc Execel) để thuận tiện trong công tác theo dõi và tổng hợp.

Sau thời gian quy định nộp báo cáo, Sở Lao động sẽ tổng hợp danh sách các đơn vị đã gửi báo cáo đúng quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở để các đơn vị biết.

Sở Lao động đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện đúng quy định nhằm hạn chế việc tập trung đông người để góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

>>> Xem toàn văn công văn số 15616/SLĐTBXH-VLATLĐ

>>> Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top