Kiến thức khác

Gồm thủ tục, kiến thức, những câu hỏi, những thắc mắc, tin tức….liên quan dịch thuật công chứng, gia hạn visa, làm thẻ tạm trú, đổi giấy phép lái xe,..

Doanh nghiệp mời, bảo lãnh chuyên gia NN cần làm gì?

Doanh nghiệp mời, bảo lãnh chuyên gia NN cần làm gì?

Theo công văn số 5322/CV-BCĐ hướng dẫn người nước ngoài nhập cảnh phòng chống Covid-19 nêu rõ các nội dung doanh nghiệp mời, bảo lãnh chuyên gia nước ngoài làm việc cần: Chịu trách nhiệm về việc mời chuyên gia và thân nhân đi cùng, người nước ngoài đúng người, đúng việc. Đồng thời phải …

Doanh nghiệp mời, bảo lãnh chuyên gia NN cần làm gì?

Scroll to Top