Kiến thức GPLĐ

Mẫu giấy phép lao động

Mẫu giấy phép lao động năm 2014 – đây là mẫu hiện hành do Sở lao động thương binh xã hội TPHCM sử dụng 1. Mẫu giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện như sau: …

Thời hạn giấy phép lao động

Thời hạn giấy phép lao động (duration of Vietnam work permit) tối đa là 36 tháng, căn cứ vào khoản 4 điều 9 của nghị định 34/2008/NĐ-CP. Tuy nhiên, nghị định này hiện này vô hiệu hóa bởi Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về …

Giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu

Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực, vô hiệu (invalid Vietnam work permit) giúp bạn xin cấp lại giấy phép lao động kịp thời và hiệu quả (Căn cứ vào điều 12 của nghị định của Chính phủ số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm …

Vi phạm quy định về giấy phép lao động

Vi phạm quy định về giấy phép lao động (infringement of the law on Vietnam work permit) giúp bạn tránh những sai phạm không đáng có. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Căn cứ Điều 14 Nghị đinh 34/2008 về việc thanh tra, kiểm tra …

Đối tượng được miễn giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất theo nghị định 11/2016 có nhiều thay đổi về trường hợp miễn giấy phép lao động. Trước khi tìm hiểu các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, …