Kiến thức GPLĐ

Lệ phí cấp giấy phép lao động tại TPHCM

Lệ phí cấp giấy phép lao động là mối quan tâm của người sử dụng lao động nước ngoài cũng như người lao động nước ngoài có ý định muốn làm việc tại Việt Nam. Lệ phí cấp giấy phép lao động sẽ do Hội đồng nhân dân …