goi-truc-ho-so-xin-giay-phep-lao-dong-dac-biet

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn tiếp tục làm việc ở vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động, khi giấy phép lao động cũ hết hiệu lực

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn tiếp tục làm việc ở vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động, khi giấy phép lao động cũ hết hiệu lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top