Lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng

Lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng được thể hiện thông qua nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2016 về quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

lệ phí cấp giấy phép lao động ở đà nẵng

Mức lệ phí cấp/ cấp lại giấy phép lao động ở Đà Nẵng

Theo nghị quyết thì mức thu lệ phí đối với thủ tục cấp mới giấy phép lao động là 600.000 đồng/giấy phép. Lệ phí đối với thủ tục cấp lại giấy phép lao động là: 450.000 đồng/giấy phép. Xem tham khảo thêm Hồ sơ làm giấy phép lao động tại Đà Nẵng tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/ho-so-lam-giay-phep-lao-dong-tai-da-nang/.

Nơi đóng lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng

Nơi đóng lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc các đơn vị được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ủy quyền.

Thông tin Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng:

. Địa chỉ: Tầng 20 trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng

. Điện thoại: (84.236) 3827616

. Fax: (84.236) 3822957

. Email: sldtbxh@danang.gov.vn

. Website: https://ldtbxh.danang.gov.vn/

Thời hiệu áp dụng mức lệ phí theo quyết định số 58/2016/NQ-HĐND

Theo điều 2, nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2016 thì mức lệ phí cấp giấy phép lao động được áp dụng chính thức kể từ ngày 01/01/2017. Mức lệ phí này được nghị quyết Hội Đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2016.

Xem nghị quyết về mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Đà Nẵng

Bạn có thể tham khảo và kiểm chứng thông tin về mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thông qua việc xem / download nghị quyết số số 58/2016/NQ-HĐND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng ngày 8 tháng 12 năm 2016 tại đây.

Như vậy, lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng đã được quy định rất rõ ràng trong văn bản của nhà nước. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng dịch vụ làm giấy phép lao động ở PNVT hay bất kỳ đơn vị nào khác thì mức lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài chắc chắn sẽ cao hơn. Song chắc chắn một điều: với PNVT thì mức lệ phí dịch vụ cao hơn mức lệ phí nhà nước đồng nghĩa với chất lượng đáp ứng giấy phép lao động sẽ tốt hơn. Bạn có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với mình, đương nhiên là tiền nào thì của đó.

1 thought on “Lệ phí cấp giấy phép lao động ở Đà Nẵng”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top