Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?

Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì? Để tìm tiếng Anh cho Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì, trước nhất chúng ta phải vào website của cơ quan này, nếu không có chúng ta bắt đầu “chế” ra. Chúng ta bắt đầu vào tìm thử xem nhé.

Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì

Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?

Sau khi google, chúng ta không tìm thấy website của Liên đoàn quần vợt TPHCM là http://www.htf.vn/, như vậy, ta không phải “chế” ra làm gì. Ta thấy trên website tên Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh là Hochiminh City Tennis Federation.

“chế tên” Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh?

Vì trên website đã có sẵn tên cơ quan này, cho nên không cần phải chế tên làm gì. Nếu có chế, để chế tên cho hợp lý, chúng ta cần lướt qua xem Liên đoàn quần vợt Việt Nam tiếng Anh là gì ? Đáng tiếc là không có website luôn. Trường hợp ở trong nước, chúng ta không có tên tương tự thì buộc lòng phải tìm tên cơ quan tương tự ở nước ngoài.

Liên đoàn quần vợt quốc tế tiếng Anh là gì?

Rất may là chúng ta có “manh mối” về Liên đoàn quần vợt quốc tế tại wiki và chúng ta may mắn có luôn tên tiếng Anh là :

Liên đoàn quần vợt quốc tế
International Tennis Federation
(ITF)

Từ đó chúng ta có thể suy luận ra được Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì, Liên đoàn quần vợt Việt Nam  tiếng Anh là gì, rất dễ dàng.

==> Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì : Hochiminh City Tennis Federation

==> Liên đoàn quần vợt Việt Nam tiếng Anh là gì : Vietnam Tennis Federation – VTF

Như vậy Liên đoàn quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì, Liên đoàn quần vợt Việt Nam tiếng Anh là gì, Liên đoàn quần vợt quốc tế tiếng Anh là gì đã được “giải” một cách hoạn mục. Bạn có thể góp ý ở phần bình luận bên dưới. Chúc bạn nhiều sức khỏe.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top