Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu số 02/PLI mới nhất theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Mẫu số 02/PLI mới nhất theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Mẫu số 02/PLI mới nhất theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 18/9/2023, chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký. Mẫu số 02/PLI này thay thế mẫu 02/PLI của nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Mẫu số 02/PLI

Mẫu số 02/PLI

Tải Mẫu số 02/PLI file DOC

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.