Mẫu số 02/PLI Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 02/PLI Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo nghị định mới Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Tải mẫu Mẫu số 02/PLI.doc /  Mẫu số 02/PLI.pdf

mau-so-02.PLI-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-ve-giai-trinh-thay-doi-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-danh-cho-doanh-nghiep-to-chuc

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top