Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu số 02/PLI Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 02/PLI Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 02/PLI Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo nghị định mới Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Tải mẫu Mẫu số 02/PLI.doc /  Mẫu số 02/PLI.pdf

 

Nếu không xem được, click tại đây

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.