mau-so-03-pli-ve-viec-chap-thuan-vi-tri-cong-viec-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai

Mẫu số 03/PLI về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 03/PLI về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top