mau-so-04.PLI-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-ve-de-nghi-tuyen-nguoi-lao-dong-viet-nam-vao-cac-vi-tri-cong-viec-du-kien-tuyen-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-cua-nha-thau

mau-so-04.PLI-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-ve-de-nghi-tuyen-nguoi-lao-dong-viet-nam-vao-cac-vi-tri-cong-viec-du-kien-tuyen-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-cua-nha-thau

Mẫu số 04/PLI về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoàidụng người lao động nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top