mau-so-05-pli-ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-nhu-cau-su-dung-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai

Mẫu số 05/PLI về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 05/PLI về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top