mau-so-06.PLI-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-thong-bao-cua-ubnd-ve-tuyen-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-vao-cac-vi-tri-cong-viec-khong-tuyen-duoc-nguoi-lao-dong-viet-nam-danh-cho-nha-thau

mau-so-06.PLI-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-thong-bao-cua-ubnd-ve-tuyen-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-vao-cac-vi-tri-cong-viec-khong-tuyen-duoc-nguoi-lao-dong-viet-nam-danh-cho-nha-thau

Mẫu số 06/PLI về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top