mau-so-06.PLI-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-thong-bao-cua-ubnd-ve-tuyen-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-vao-cac-vi-tri-cong-viec-khong-tuyen-duoc-nguoi-lao-dong-viet-nam-danh-cho-nha-thau

mau-so-06.PLI-nghi-dinh-152-2020-nd-cp-thong-bao-cua-ubnd-ve-tuyen-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-vao-cac-vi-tri-cong-viec-khong-tuyen-duoc-nguoi-lao-dong-viet-nam-danh-cho-nha-thau

Mẫu số 06/PLI về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top