Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu số 07/PLI mới nhất theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Mẫu số 07/PLI mới nhất theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Mẫu số 07/PLI mới nhất theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 18/9/2023, chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký. Mẫu số 07/PLI này thay thế mẫu 07/PLI của nghị định 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2020.

Mẫu số 07/PLIMẫu số 07/PLI

Tải toàn văn Mẫu số 07/PLI file DOC

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.