mau-so-09-pli-mau-de-nghi-xac-nhan-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong

Mẫu số 09/PLI về đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 09/PLI về đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top