mau-so-10-pli-ve-mau-giay-xac-nhan-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-lao-dong

Mẫu số 10/PLI về mẫu giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 10/PLI về mẫu giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top