Mẫu số 11/PLI V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Mẫu số 11/PLI V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo nghị định mới Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Tải mẫu Mẫu số 11/PLI.doc /  Mẫu số 11/PLI.pdf

Xem thêm gia hạn giấy phép  lao động mới 2011

 

Nếu không xem được, click tại đây

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top