Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu số 11/PLI về việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Mẫu số 11/PLI về việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Mẫu số 11/PLI là mẫu xin cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động được Chính Phủ Việt Nam ban hành theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP  ban hành ngày 18/9/2023 (điều chỉnh, bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020), có hiệu lực áp dụng từ ngày 18/9/2023.

Mẫu số 11/PLI Nghị định 70/2023/NĐ-CP thay thế mẫu Mẫu số 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP do đại diện doanh nghiệp/tổ chức thực hiện và gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh/ thành phố – nơi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài đặt trụ sở.

mẫu số 11/PLI về việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Cấu trúc Mẫu số 11/PLI xin cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động

Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm 4 phần:

  •  Phần 1: thông tin về doanh nghiệp, căn cứ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; thông tin về người lao động nước ngoài được đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động;
  •  Phần 2: Mô tả quá trình đào tạo của người lao động nước ngoài;
  •  Phần 3: Mô tả quá trình làm việc của người lao động nước ngoài;

Cách điền Mẫu số 11/PLI

Để điền Mẫu số 11/PLI hợp lệ, bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau:

  •  Thông tin về doanh nghiệp: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, giấy phép kinh doanh, cơ quan cấp – lĩnh vực kinh doanh, thông tin liên hệ với người nộp hồ sơ, căn cứ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động…
  • Thông tin về người lao động nước ngoài được đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu – cơ quan cấp, trình độ chuyên môn, làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức, địa điểm làm việc, vị trí công việc, chức danh công việc, hình thức làm việc, mức lương bình quân (tính bằng triệu đồng), thời hạn làm việc, nơi đăng ký nhận giấy phép lao động, lý do đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động.
  • Mô tả quá trình đào tạo của người lao động nước ngoài
  •  Mô tả quá trình làm việc của người lao động nước ngoài, gồm: các nơi làm việc, địa điểm, vị trí, chức danh và thời hạn làm việc, nơi làm việc cuối cùng và hiện tại

Lưu ý: riêng phần 2 và phần 3 không áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

Giá trị pháp lý của Mẫu số 11/PLI xin giấy phép lao động

Mẫu số 11/PLI chỉ có giá trị khi có chữ ký đóng dấu của đại diện doanh nghiệp/ tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài.

Download Mẫu số 11/PLI nghị định 70/2023/NĐ-CP .doc .pdf

Để download Mẫu số 11/PLI nghị định 70/2023/NĐ-CP.doc hoặc pdf, vui lòng bấm các link bên dưới.

Tải mẫu Mẫu số 11/PLI.doc /  Mẫu số 11/PLI.pdf

Mẫu 11/pli nghị định 70/2023/nđ-cp

Mẫu số 11/PLI nghị định 70/2023/NĐ-CP hay Mẫu số 11/PLI xin cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động là một trong những thành phần hồ sơ quan trọng, bắt buộc trong hồ sơ làm giấy phép lao động tại Việt Nam. Mọi thắc mắc, vui lòng gọi PNVT để được tư vấn tốt nhất nhé.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.