Home Thủ tục + Form mẫu Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động Việt Nam

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động Việt Nam

Theo khoản 8, điều 154 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các đối tượng này không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động Việt Nam
Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động Việt Nam

Để được miễn giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài (diện kết hôn) cần phải làm mẫu xác nhận “người lao động nước ngoài không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động” như dưới đây.

 

Nếu không xem được, click tại đây

Điều 154 Bộ Luật Lao động 2019 quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

  •  Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.
  •  Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.
  •  Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
  •  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
  •  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.
  •  Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.
  •  Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  •  Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
  •  Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

TẢI MẪU XÁC NHẬN MIỄN GPLĐ.DOC, PDF

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động.DOC

Mẫu xác nhận miễn giấy phép lao động PDF

Người lao động nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam sẽ được miễn Giấy phép lao động Việt Nam. Và mẫu xác nhận trên đây là văn bản được ban hành, chính thức được áp dụng từ ngày 15/02/2021.

Xem thêm:

Xin visa nhập cảnh vào Việt Nam

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.