le-phi-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-tinh-bac-ninh

nghi quyet 10/2020/NQ-HDND quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

nghi quyet 10/2020/NQ-HDND quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Scroll to Top