nghi-quyet-10-2020-nq-hdnd-quy-dinh-muc-thu-mot-so-khoan-phi-le-phi-tren-dia-ban-tinh-bac-ninh

Nghị quyết 10/2020/NQ-HDND quy định lệ phí tại tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 10/2020/NQ-HDND quy định lệ phí tại tỉnh Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top