Home GPLD-Giấy phép lao động theo tỉnh,TP, quốc tịch-Visapro Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi được quy định trong nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2017 và quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh ,ngày 14 tháng 06 năm 2017. Doanh nghiệp, người nước ngoài có thể tìm hiểu 02 văn bản quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bằng cách kéo chuột xuống cuối bài viết và click vào chữ download văn bản để xem chi tiết 02 văn bản này.

Quy định mức thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Theo quy định tại điều 2 – mức thu lệ phí được thể hiện trong nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội Đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, và theo khoản 3, điều 1 quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 06 năm 2017 thì mức thu lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi như sau:

– Lệ phí cấp mới giấy phép lao động là 600.000 đồng/01 giấy phép.

– Lệ phí cấp lại giấy phép lao động là 450.000 đồng/01 giấy phép.

Đối tượng nộp lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Theo nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND và quyết định số 40/2017/QĐ-UBND thì đối tượng phải nộp lệ phí làm giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là người sử dụng lao động nước ngoài khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài để làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi thu lệ phí làm giấy phép lao động tại tỉnh Quảng Ngãi

Nơi thu lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi là Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin liên hệ với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Địa chỉ: 16 Chu Văn An , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) – 3.822.705

Fax: 3.822.705

Email: [email protected]

Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Quảng Ngãi theo nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND được chính thức áp dụng từ ngày 10 tháng 4 năm 2017, và theo quyết định số 40/2017/QĐ-UBND thì được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Doanh nghiệp, người nước ngoài quan tâm đến việc thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động và mức lệ phí thu có thể xem văn bản tại đây.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.