Home Văn bản pháp luật Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất

Quy định về giấy phép lao động Việt Nam mới nhất là nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 105/NQ-CP. Việc cấp, cấp lại, gia hạn, xin miễn, xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động được quy định cụ thể.

Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao động:

  • Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Điều 157 của Bộ luật Lao động và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo khoản 1, 2 và 9 Điều 154 của Bộ luật Lao động.
Quy định về giấy phép lao động
Quy định về giấy phép lao động
  • Tuyển dụng, giới thiệu, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân nước ngoài) theo khoản 3 Điều 150 của Bộ luật Lao động.

Quy định về giấy phép lao động qua Nghị quyết 105/NQ-CP

Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 quy định việc tạo điều kiện về việc  cấp,  gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người  lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  cụ thể:

  •  Chuyên gia là người nước ngoài có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc  mà  người  lao  động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
  •  Lao động kỹ thuật là người nước ngoài được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên  ngành  khác ít nhất 01 năm và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
  • Giấy tờ chứng minh là chuyên gia, lao động kỹ thuật là: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức,  doanh nghiệp tại nước  ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao  động  kỹ thuật  hoặc  giấy  phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.
  •  Cho phép người lao động nước ngoài  đã  được  cấp  giấy  phép  lao động và đang còn hiệu lực được cử, điều  động  hoặc  biệt  phái  đến  làm việc tại tỉnh,  thành phố khác với  thời  hạn không quá 06 tháng và người sử  dụng  lao động phải báo cáo với cơ quan  quản  lý  lao  động  nơi  người  lao  động nước ngoài đến làm việc mà không phải làm lại giấy phép lao động.

Để tiếp tục theo dõi những quy định về giấy phép lao động mới nhất, các bạn hãy thường xuyên cập nhật tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.