Sở LĐTBXH tỉnh,thành phố

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan này thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu …

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre – một cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, có trụ sở làm việc tại số 87A, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. Chức năng của Ban Quản lý …

Tìm hiểu Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang là cơ quan trực thuộc Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu; quản lý và tổ chức …

Tìm hiểu về Ban Quản lý khu kinh tế Bình Phước

Ban Quản lý khu kinh tế Bình Phước (Binh Phuoc Economic Zones Authority) là cơ quan được thành lập theo quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 11/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ, là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động các khu công nghiệp, khu kinh …

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Để hiểu hơn về Ban …

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai là cơ quan tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam …