Sở LĐTBXH tỉnh,thành phố

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa là nơi giải quyết thủ tục xin cấp mới/ cấp lại/ xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và thu hồi giấy phép lao động đối với các trường hợp được …

Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM

Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM là cơ quan giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghệ cao tại TPHCM. Ban Quản lý khu công nghệ cao TPHCM hiện đang toạ lạc ở đâu …