Ngô Kim Ngân

Dịch vụ dịch thuật và công chứng của PNVT đáp ứng nhu cầu và thời gian khách hàng đặt ra. Nhân viên nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ khi khách hàng cần sự trợ giúp từ PNVT. Hy vọng PNVT vẫn giữ vững dịch vụ và cải tiến ngày càng tốt hơn nữa.
EnglishVietnamUnknown