Vũ Thanh Long

Tôi có sử dụng dịch vụ dịch thuật tại PNVT.vn và chất lượng bản dịch rất tốt. Tài liệu chủ yếu là các luận văn, luận án tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ. Tôi rất vui, an tâm khi làm việc với PNVT.
Vũ Thanh Long
Đánh giá bài viết!