Home Văn bản pháp luật Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT: Quy chế hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT: Quy chế hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ở bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên giảng dạy ngoại ngữ mà thôi. Nếu các bạn muốn đọc toàn văn thông tư thì hãy kéo xuống cuối trang nhé.

Tiêu chuẩn giảng dạy ngoại ngữ tại Trung tâm Ngoại ngữ VN

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

Thủ tục thuê giáo viên nước ngoài

Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  •  Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;
  •  Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  •  Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên trung tâm ngoại ngữ

Theo Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên:

  • Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; lên lớp đầy đủ, đúng giờ; quản lý học viên trong các hoạt động do trung tâm tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm.
  • Thực hiện các quyết định của giám đốc; chịu sự kiểm tra của giám đốc và các cấp quản lý giáo dục theo quy định; thực hiện nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này.
  •  Thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Được theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ; được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo; tích cực, chủ động tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
  • Được trung tâm tạo Điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và tham gia quản lý trung tâm; được tham dự các cuộc họp xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các vấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình phụ trách.

Xem toàn văn thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 tại đây.

Xem thêm:

Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.