Tin tức

Gửi mẫu công văn đề nghị người nước ngoài được nhập cảnh TPHCM để làm việc theo công văn số 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ trước ngày 8/6/2020

Theo công văn mới nhất được Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM ban hành ngày 29/5/2020, để hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành …