Tin tức

3 trường hợp cấp lại giấy phép lao động 2021

3 trường hợp cấp lại giấy phép lao động 2021 được quy định rõ trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài …

09 trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động 2021

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định 9 trường hợp bị thu hồi giấy phép …
EnglishVietnamUnknown