Tin tức

Vì sao chọn làm giấy phép lao động tại PNVT

Xu hướng hội nhập cùng phát triển đã mở cánh cửa cho nhiều người nước ngoài đến Việt Nam làm việc và đầu tư hay để phát triển hoạt động sản xuất- kinh doanh. Cùng với xu hướng ấy là sự xuất hiện ngày càng nhiều các công …

Giấy phép lao động thuvienphapluat

Giấy phép lao động thuvienphapluat là cách mà nhiều người tìm các văn bản liên quan đến lĩnh vực xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Việc căn cứ vào các quy định pháp luật, tìm hiểu tất cả những vấn đề liên …