Tin tức

Giấy phép lao động thuvienphapluat

Giấy phép lao động thuvienphapluat là cách mà nhiều người tìm các văn bản liên quan đến lĩnh vực xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Việc căn cứ vào các quy định pháp luật, tìm hiểu tất cả những vấn đề liên …

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài là văn bản không thể thiếu khi doanh nghiệp/tổ chức có nhu cầu thuê người lao động nước ngoài vào làm việc. Công văn này sẽ xác định cụ thể đối tượng, vị trí công việc mà người …