Tổng thanh tra, kiểm tra lao động người nước ngoài tại Đà Nẵng

Ngày 20/5 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các sở ngành chức năng liên quan tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý lao động nước ngoài, nhất là hoạt động của ngành du lịch.

Quyết định, chỉ đạo này của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng của lao động nước ngoài tại tỉnh trong thời gian vừa qua. Tuy ngành du lịch ở Đà Nẵng đã có nhiều sự quan tâm và đầu tư, thu hút lượng khách quốc tế đến địa phương nhưng thời gian vừa qua cũng xảy ra khá nhiều bất cập. Một số doanh nghiệp du lịch chưa chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về sử dụng lao động người nước ngoài. Hiện tượng người nước ngoài hoạt động kinh doanh du lịch trái pháp luật, đặc biệt là việc xuất hiện người Trung Quốc làm hướng dẫn viên “chui”, thuyết minh xuyên tạc lịch sử, văn hóa, ảnh hưởng môi trường du lịch của Việt Nam. Trước tình hình này, vấn đề kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình, thực trạng lao động người nước ngoài tại Đà Nẵng là vấn đề vô cùng quan trọng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo việc báo cáo, thống kê, rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài trước ngày 15/6/2018. Xem thêm làm sao xin giấy phép lao động cho người nước ngoài đúng pháp luật.

Tham khảo: Internet

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top