Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm tiếng Anh là gì?

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm tiếng Anh là gì? Để tìm nghĩa tiếng Anh của Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm, chúng ta ưu tiên thực hiện các bước i) tìm giấy phép kinh doanh; ii) website; iii) “chế ra”. Chúng ta cùng tìm hiểu.

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm tiếng Anh là gì?

Chúng ta cần thực hiện việc tìm kiếm ưu tiên như sau:

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm tìm kiếm từ giấy phép kinh doanh

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm

Từ giấy phép hoạt động, chúng ta biết được tên tiếng Anh của Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm  là Tu Tam Community Healthcare Education Center, Viết tắt là TEC. Đến đây chúng ta có thể chấm dứt việc tìm tên vì đã có lời giải. Giả sử trên giấy phép hoạt động không có tên tiếng Anh, lúc đó ta tìm kiếm trên website của tổ chức. Xem thêm Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm tìm kiếm từ website

Giả sử, trên giấy phép kinh doanh chưa đăng ký tên tiếng Anh, lúc đó ta cần tìm kiếm website của tổ chức này, sau khi tìm kiếm google, website của trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Tư Tâm là http://tutam.info/tec/.

Và từ website này, chúng ta dễ dàng tìm được tên tiếng Anh là Tu Tam Community Healthcare Education Center.

Như vậy Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Từ Tâm tiếng Anh là gì? đã được giải mã. Nếu bạn có bất kỳ đóng góp nào, hãy đóng góp vào phần bình luận bên dưới. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top