Văn bản pháp luật

Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí tỉnh Sóc Trăng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 92/2016/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ …

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Theo nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2020 thì …

Bộ Luật Lao động 2019 gồm những nội dung gì?

Bộ Luật Lao động 2019 là bộ luật mới nhất quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao …

Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 58/2016/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ …

Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 95/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA …

Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 21/09/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 27/2017/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP …

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2016/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ …

Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 17/07/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 16/2017/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ …