Văn bản pháp luật

Khoản 8 điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Khoản 8 điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP đề cấp đến các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài khác khi chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam. Và dưới đây là toàn bộ phần nội dung được mô tả …

Nghị định về giấy phép lao động mới nhất 2021

Nghị định về giấy phép lao động là văn bản của Chính Phủ nhằm ban hành các quy định hướng dẫn liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và việc cấp giấy phép lao động cho người …
EnglishVietnamUnknown