Văn bản pháp luật

Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP

Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP viết đầy đủ là điều 9 nghị định 11/2016/NĐ-CP. Đó là điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam. Bài viết này sẽ nêu đầy đủ nội dung điều 9 nghị định …

Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhả quản lý

Trường hợp không xem trực tuyến được Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhả quản lý, hãy click link bên dưới hoặc nhấn F5 Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước …

Nghị định 111/2011/NĐ-CP về hợp pháp hóa lãnh sự

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 111/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ …

Gửi mẫu công văn đề nghị người nước ngoài được nhập cảnh TPHCM để làm việc theo công văn số 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ trước ngày 8/6/2020

Theo công văn mới nhất được Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM ban hành ngày 29/5/2020, để hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành …
EnglishVietnamUnknown