Văn bản pháp luật

Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP

Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP viết đầy đủ là điều 9 nghị định 11/2016/NĐ-CP. Đó là điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam. Bài viết này sẽ nêu đầy đủ nội dung điều 9 nghị định …

Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhả quản lý

Trường hợp không xem trực tuyến được Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhả quản lý, hãy click link bên dưới hoặc nhấn F5 Công văn số 3174/UBND-VX hỗ trợ người nước …
EnglishVietnamUnknown